logoburocoop

Parteneri « Camerele de comert Bulgara si Romana pentru cooperare transfrontaliera

Parteneri

CCI Dobrich este cea mai mare organizaţie de sprijinire a afacerilor în regiunea Dobrich, fiind parte a reţelei de Camere de comerţ şi industrie din Bulgaria. CCI Dobrich este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată pe principiile de voluntariat şi auto-susţinere financiară. Camera oferă servicii şi asistenţă membrilor, persoanelor fizice şi firmelor non-membre.

OBIECTIVELE URMĂRITE DE CCI DOBRICH

• Cresterea economică regională şi a prosperităţii;
• Stimularea comerţului şi a investiţiilor internaţionale;
• Încurajarea schimbului internaţional şi promovarea intereselor companiilor membre la nivel local şi internaţional.

STRUCTURA  

• Reţeaua Enterprise Europe – membru al consorţiului EIIRC-BG;
• “Euro-Dobrogea” – Centrul de Resurse pentru Afaceri şi Inovare România-Bulgaria;
• Centrul Naţional de Formare Profesională;
• Reţeaua INTEGRA – reuneşte 22 de centre de afaceri din Marea Mediterană şi Balcani.

Din 1999 până în 2006, CCI Dobrich a fost structura gazdă a Centrului Euro-Info care a furnizat servicii cu valoare adăugată pentru IMM-urile din regiunea Dobrich pe teme europene.

În cadrul programului CIP (2007-2013) CCI Dobrich este una dintre structurile gazdă ale Retelei Enterprise Europe – (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm) – cea mai mare reţea de puncte de contact oferind informaţii şi consiliere pentru întreprinderile din UE pe probleme europene, în special întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).

Reţeaua Enterprise Europe exploatează pe deplin sinergiile între toate serviciile de suport şi servicii de asistenţă care vizează mediul de afaceri din UE. Serviciile de tip “One-stop shop” sunt însoţite de politica „nicio uşă închisă”. Reţeaua Enterprise Europe oferă o gamă completă de servicii pentru IMM-urile din UE şi întreprinzători, furnizând soluţii adaptate în orice stadiu al ciclului de viaţă al unei firme: furnizarea de informaţii şi sfaturi practice cu privire la oportunităţile de piaţă, legislaţia europeană şi politicile relevante pentru o companie sau de sector; sprijinirea IMM-urilor pentru a găsi parteneri de afaceri folosind adecvat activitatea si tehnologiile utilizate ca baza de cooperare, furnizarea de informaţii privind posibilităţile de licitaţie şi de reţele internaţionale.

SERVICII FURNIZATE DE CCI – DOBRICH

Informare, asistenţă şi consultanţă privind legislaţia, măsuri de protecţie a mediului, internaţionalizare, societatea informaţională / comerţ electronic, măsuri de sănătate şi securitate a muncii, accesul pe piaţă, achiziţii publice, cercetare şi dezvoltare, standardizare / certificare / calitate, aspecte fiscale şi de impozitare, acces la surse de finanţare naţionale şi europene, etc;

• Organizarea de cursuri de formare, ateliere de lucru, evenimente de informare;
• Iniţierea şi organizarea de misiuni şi întâlniri de afaceri B2B;
• Promovare şi asistenţă pentru participarea la târguri şi expoziţii;
• Servicii legate de comerţ exterior, eliberarea de certificate de origine şi a altor documente, înregistrarea în Registrul Comerţului BCCI, înregistrarea reprezentanţilor companiilor străine în Bulgaria;
• Traducerea şi legalizarea documentelor;
• Cercetări de marketing;
• Consultanţă şi asistenţă privind înfiinţarea firmei;
• Elaborarea şi implementarea de proiecte;
• Consultanţă asupra implementării proiectului şi a procedurilor;
• Planificarea afacerii pentru IMM-uri.

INSTRUMENTE INFORMAŢIONALE ŞI DE PROMOVARE
•Website-ul: www.cci.dobrich.net
•Buletin informativ, emis lunar, disponibil de asemenea pe website;
•Pliante şi broşuri pe teme diverse de afaceri

EXPERIENŢĂ ÎN PROIECTE

CCI Dobrich are o experienţă în calitate de solicitant şi partener în proiecte internaţionale finanţate direct de către Comisia Europeană sau de guvernele naţionale sau străine: Leonardo da Vinci, programul PRINCE, Programul de sprijinire a acquis-ului comunitar, PHARE, Programul PAN European, FP 6, FP 7, CBC România -Bulgaria 2007-2013, etc.

Pages: 1 2