Обратна връзка с ЕК

Инициативата Интерактивно правене на политика ('Interactive Policy Making' (IPM)

Инициативата Интерактивно правене на политика ('Interactive Policy Making' (IPM) се състои от два интернет базирани инструмента, позволяващи на Европейската комисия да има директна обратна връзка с гражданите, потребителите и бизнеса по отношение на техния опит при прилагането на европейските политики и програми.

Please wait...