Проект

Резюме на проекта
Приоритетна ос № 3 Ключова област на интервенция № 1
Наименование ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Водещ партньор(име/държава) ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ
Брой партньори 2
Място(а) на проекта ОБЛАСТ ДОБРИЧ (БЪЛГАРИЯ) И КОНСТАНЦА (РУМЪНИЯ)
Обща стойност € 859.500,00
Обща допустима стойност € 859.500,00
Обща стойност на исканите средства (ЕФРР идържавен бюджет) € 840.762,90
Цели на проекта • Развитие на зона за коопериране
• Трансфер на ноу-хау
• Нарастване на заетостта на млади
хора и жени
• Създаване на консорциум
Дейности по проекта Функциониране на 2 центъра за икономическо коопериране (1 в Добрич и 1 в Констнанца); Координиране на проекта (екип),съвети, проектни дейности и съвместни инициативи;маркетингови услуги; съвместно участие в панаири; промоциране, информиране и споделяне и обмяна на опит; администриране на професионално тренинг обучение; създаване на консорциум между МСП.
Резултати от проекта Създадена благоприятна среда за итегрирано, алтернативно, иновативно икономическо развитие на заинтересованите области; създадени 2 еднакви центъра за икономическо коопериране; ползи, по отношение създаване на заетост и предоставяне на равни възможности; създаден смесен международен консорциум в сектор икономика.
Целеви групи • МСП
• Млади хора и жени, търсещи работа
Продължителност на изпълнението(месеци) 18 месеца

 Оттук можете да изтеглите брошурата на проекта.