Участие в изложения

СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПАНАИРИ И УСЛУГИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА ИЛИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

• иницииране, подпомагане и развитие на директни контакти: идентифициране на партньори, улесняване на контактите;
• помощ при преговори;
• консултиране по възможности за сключване на договори по време на икономически бизнес мисии, B2B срещи;
• избор на фирми за участие в панаири, планирани в рамките на проекта;
• съдействие на фирмите при подготовката на материали, рекламни профили, продукти и макети, свързани с участието в панаири;
• осигуряване на посетители на всеки панаир или B2B среща;

В рамките на проекта центровете ще бъдат ангажирани в организацията и управлението на съвместно участие на 4 панаира и на две B2B срещи:

В БЪЛГАРИЯ:

1. В София – 13-15 април 2011 г.
2. в Добрич с В2В среща – 30 август – 3 септември 2011 г.;
3. в Пловдив – 26 септември – 1 октомври 2011 г.;

В РУМЪНИЯ:

1. в Констанца с В2В среща – 11 – 15 май 2011г.;