Маркетингово обслужване

МЕЖДУНАРОДНИ МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Центровете ще съдействат на съществуващите фирми да си направят самооценка и преструктуриране, за да се адаптират към нуждите и изискванията на международните икономически пазари. Центровете ще осигурят подкрепа за български и румънски предприемачи да стъпят на международни пазари чрез богата гама от възможни решения за прилагане на модерни и ефективни стратегии, чрез анализиране и оценка на силните им страни.

ЦЕНТРОВЕТЕ ще създадат маркетингови инструменти в помощ на фирми и предприемачи чрез:

• пазарни проучвания за двете търговски палати в Добрич и Констанца, очаквания на членовете им, компетентност, и др.;
• изследване на икономическия потенциал на област Добрич и област Констанца;
• статистическо проучване относно макроикономическото развитие на България и Румъния;
• ръководства за българските/румънските износители за пазарите на ЕС, САЩ, Русия и азиатските страни, със статистически материали и маркетинг стратегии за интернационализация;
• насоки по отношение финансовите и правните разпоредби за търговска дейност в Румъния/България;
• пазарни профили на различни икономически сектори;
• сравнително маркетингово изследване на българската и румънска външна търговия.