Техническа помощ

Услуги от типа “ИНФО-ТОЧКА”:

• интегрирана бизнес информация – икономическа, туристическа и културна, за да се постигне алтернативен и иновативен пазар;

• обща помощ и консултантски услуги по бизнес комуникации;

• информация за възможности за обучение, използвайки библиотеките на организациите домакини.