Обучения

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕЖДУНАРОДНО И МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

От икономически анализ на заинтересованите области става ясно, че през годините се е появила необходимостта от специализирани човешки ресурси в глобална перспектива, интердисциплинарни, международни и задълбочени познания в областта на техниките, използвани при планирането и социално-икономическото развитие, международния маркетинг и производство както и брокерски продукти и услуги. По този начин, чрез участието в този интегриран курс, студентите ще придобият основните умения, които ще им помогнат да разберат основите на местното и глобалното развитие.

20 безработни лица, обучени като експерти в международно и междукултурно сътрудничество и развитие, от които 10 души ще си намерят подходяща работа.

1. Целеви групи

Курсът има за цел да привлече 20 души, от които 50% жени. Участниците трябва да отговарят на следните условия.

• лице на възраст от 18-40 години;
• средно ниво на английски език;
• лице, търсещо работа;
• добри познания в използването на компютри;
• предпочитания за хора с висше образование или квалификация;
• хора, които се интересуват от сътрудничество и международни теми за развитие.

Подборът на кандидатурите ще се основава на посочените по-горе критерии, като се използват следните методи: оценка на формуляри за кандидатстване, организиране на тестове и въпросници, окончателен интервю.

2. Предмети на обучителния курс.

Обучението ще се проведе по три направления, разработени, както следва: (1) теоретична част; (2) стаж; (3) трансгранична дейност. Основните теми, обхванати по време на курса са:

• Комуникационни техники и взаимовръзките, динамиката на екип;
• Информация и повишаване на информираността за околната среда и устойчивото развитие;
• Английски език;
• Информационни системи;
• Международно сътрудничество и глобализацията;
• Три компонента на комплексна криза;
• Системи за качество и сертифициране;
• Кариерна ориентация;
• Подготовка;
• Стаж, проведен под ръководството на преподавател от фирма / институт;
• Трансгранична дейност

Действие

Часове

Теоретична част, проведена в обучителни зали и лаборатории

600

Специализиран стаж

200

Трансгранична група

400

Общо

1.200

3. Ангажирани човешки ресурси

Курсът ще бъде подкрепен от следните групи хора: лектори и експерти, сътрудници и 4 преподавателя.